Friskvårdsutmaningen

Skapa förutsättningar för pigga och sunda medarbetare genom att använda Hittaut som friskvårdsaktivitet på ditt företag. Skapa lag inom företaget och utmana andra avdelningar eller samla checkpoints tillsammans mot ortens övriga företag.

Hittaut är en friskvårdsaktivitet för arbetsplatser som skiljer sig från stegräkningstävlingarna. Hittaut aktiverar både kropp och knopp. Alla kan delta, oavsett tidigare orienteringserfarenheter eller vilken nivå en vill motionera på. Företag som är samarbetspartners till Hittaut Hässleholm erbjuds delta i Företagsutmaningen. Kontakta oss på hassleholm@hittaut.nu för mer information. 


Som Hittaut - med bonusfunktioner!

  • Dela in medarbetarna i lag och skapa en utmaning mellan olika avdelningar
  • Utmana andra företag på orten
  • Särredovisad och mer ingående statistik på person-, lag- och företagsnivå
  • Papperskartor till alla anställda som är intresserade

Låter det som något för er?

Kontakta oss på hassleholm@hittaut.nu

2 av 3 anser sig motionera mycket eller lite mer tack vare Hittaut

Våra partners