Kartan

⇦ Tillbaka

En karta är en förminskad och förenklad avbildning av verkligheten.

Orienteringskartan är specifikt framtagen för att användas inom orientering och uppfyller särskilda regler för hur kartan ska se ut. Denna uppsättning regler kring kartans innehåll kallas kartnorm och är internationell. Kartan är uppbyggd av olika karttecken och färger som symboliserar olika föremål och ytor i terrängen.

PDF med karttecken

bana och karta

Så här kan en orienteringsbana se ut. Starten är märkt med en triangel, kontrollerna med numrerade ringar och målet med en dubbelring. Kontrollerna ska besökas i nummerordning.


Film om kartan


Kartskala

Det finns kartor i olika skalor. Skalan visar hur mycket kartan är förminskad i förhållande till verkligheten. Vid orienteringstävlingar och motionsarrangemang används ofta skala 1:10 000 och 1:7 500. En enkel tumregel är att stryka de två sista siffrorna i skalan för att få veta hur många meter en centimeter på kartan är i verkligheten. 1 cm på kartan är således 100 m i verkligheten. 

Vid sprinttävlingar används skala 1:5.000 eller 1:4 000. 

Historia

Från början utövades orienteringssporten på kartor i skala 1:100.000, men kartskalan har förstorats upp efter hand. Beslutet om att gå över till 1:15.000 som basskala togs 1977.

Ekvidistans

Ekvidistans är höjdskillnaden mellan två höjdkurvor (de bruna linjerna) på en karta. Om kartan har en ekvidistans på 5 meter skiljer det alltså 5 meter i höjd mellan kurvorna. 

På orienteringskartor är 2,5 eller 5 meters ekvidistans standard. Vilken som väljs beror på hur kuperad terrängen är. Vid flack terräng väljs 2,5 meter och i kuperad terräng 5 meter. 

Passa kartan

Genom att passa kartan blir den mycket lättare att läsa och översätta mot terrängen. Att passa kartan innebär att kartans norr (ovankant) ligger i linje med kompassnålens norr (den röda änden). Har du inte någon kompass går det att passa kartan mot terrängen. Tänk dig att kartan är en pusselbit som bara passar in på ett sätt i terrängen

Försök att hålla kartan passad hela tiden. Det innebär att du när du byter riktning, till exempel om stigen du följer svänger, måste ta ett nytt grepp om kartan.

Meridianer

Alla orienteringskartor har tunna svarta eller blå streck som löper över kartan i nordsydlig riktning. Dessa kallas meridianer. Meridianerna hjälper dig att passa kartan mot norr ihop med kompassen. Var noga med vad som är kartans norr (ovankant), så att du inte förväxlar norr och söder och passar kartan 180 grader fel. Det kallas kontrakurs.

meridianer

Kuriosa
Ordet meridian kommer från de latinska ordet för middag, meridies, och syftar på att alla platser som ligger längs samma meridian har middag samtidigt.