Nyheter

Svårighetsnivåer på checkpoints

svårighetsnivåer_checkpoints svårighetsnivåer_checkpoints
Foto: Henrik Fröjd
Årets Hittautsäsong närmar sig på många platser i Sverige och vi märker att det är många som är sugna på att hitta ut igen. I deltagarenkäten vi skickade ut i höstas uppgav ungefär hälften att de har lite hjälp eller mycket hjälp av att checkpoints är indelade i olika svårighetsnivåer (färger). Flera personer kommenterade att de tycker att olika arrangörer bedömer svårighetsnivåerna olika. Därför har vi under vintern arbetat med att skapa bättre samsyn mellan arrangörerna.

För att färgerna ska bli mer användbara för dig som deltagare har vi tagit fram en beskrivning som förklarar skillnaden mellan de fyra nivåerna. Vissa deltagare använder informationen om svårighetsnivåer för att planera tidsåtgången på en runda, för att vara rätt förberedd när det gäller sko- och klädval, för att veta när man behöver vara extra skärpt och noggrann samt för att kunna anpassa Hittautrundan efter fysisk förmåga. Läs mer om de fyra användningsområdena här.

Grön: mycket lätt

Gröna checkpoints är placerade i terräng med tydliga och sammanhängande ledstänger så som vägar, stora stigar och öppen mark som du kan följa.

Checkpoints kan placeras vid stigkors, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader, bäckslut och andra tydliga terrängföremål.

De gröna checkpoints som går att nå med barnvagn, rullstol och cykel är märkta med en hjulsymbol.

kartklipp_grön_checkpoint


Blå: lätt

Blå checkpoints är placerade i något svårare terräng, men framkomligheten är fortfarande god. Du kan följa ledstänger så som vägar, stigar, staket, vattendrag och öppen mark mellan olika checkpoints.

Checkpoints kan placeras vid svårare terrängföremål, tex högst upp på en tydlig höjd, vid en tydlig sten eller brant. Det finns alltid någon typ av ledstång i närheten av kontrollen (ca 100 m) att gå ut till om du skulle tappa bort dig. Där kan du finna var på kartan du är och göra ett nytt försök att gå in till checkpointen. 

kartklipp_blå_checkpoint


Röd: medelsvår

Röda checkpoints är placerade i terräng som är lättframkomlig med tydliga detaljer i terrängen.

Checkpoints kan placeras vid svårare terrängföremål, tex tydliga sänkor och åsar, höjder, branter och stenar. Det finns alltid tydliga detaljer i terrängen i närheten av kontrollen (ca 200 m) där du kan läsa in dig. Använd dem för att få en tydlig ingång till checkpointen eller för att hitta var du är ifall du skulle tappa bort dig. Inläsningspunkterna kan vara större höjder, sankmarker eller liknande.

kartklipp_röd_checkpoint


Svart: svår 

Svarta checkpoints kan vara placerade i alla typer av terräng. Det kan vara terräng med mycket detaljer eller få detaljer. Det är bra om du behärskar att läsa kartans kurvbild (höjdskillnader) och har en kompass till hands för att kunna hålla rätt riktning.

Checkpoints kan vara placerade vid alla typer av detaljer i terrängen. Avståndet till tydliga inläsningspunkter kan vara större än på övriga svårighetsnivåer. 

kartklipp_svart_checkpoint

Kartklipp: Trollhättans OK

svårighetsnivåer.png