Nyheter

"Detta vill jag göra varje år så länge jag står på benen."

Hlm_Vedema 8 - Hallabro.jpg Hlm_Vedema 8 - Hallabro.jpg
Fotograf Ludvig Hallabro
2021 års Hittaut går mot sitt slut. Hittaut har växt ytterligare denna säsong och ännu en gång slagit deltagarrekord: över 110 000 deltagare har gemensamt funnit 5,5 miljoner checkpoints under 1,5 miljoner friskvårdstimmar. Wow! Vi utvärderar säsongen och summerar året som gått med hjälp av era svar i deltagarenkäten.

Enkäten skickades ut i oktober till de deltagare som godkänt utskick från arrangören. Vi fick in 18 000 svar vilket ger en stark svarsfrekvens på 23%. 

Svårighetsnivåer

Ett nytt område som täcktes in av årets deltagarenkät gällde svårighetsnivåer på checkpoints. De flesta känner till att färgerna representerar olika svårighetsnivåer. Ungefär hälften uppger att de har lite hjälp eller mycket hjälp av färgerna. Flera personer kommenterar att de tycker att olika arrangörer bedömer svårighetsnivåerna olika. Därför kommer vi nu att göra ett arbete som syftar till att skapa bättre samsyn mellan arrangörerna. Nästa säsong kommer det också att finnas en beskrivning som förklarar skillnaden mellan de fyra nivåerna så att färgerna blir mer användbara för dig som deltagare.

3 av 5 uppger att de vill ta alla checkpoints i ett projekt oavsett hur svåra de är. Lika många uppger att färgerna är bra för att veta hur svår en checkpoint är. Bland fritextsvaren kan man uttyda att informationen om svårighetsgraderna i grova drag används på fyra olika sätt. 

   • Det första är att kunna planera tidsåtgång: Färgerna ger en bra indikation på hur lång tid en runda tar. Är det många av de svårare så tar det oftast längre tid.

   • Det andra är att vara rätt förberedd när det gäller sko- och klädval: Anpassar min klädsel efter svårighetsgrad. Gröna och blå går att ta i alla kläder medan röda och framför allt svarta kräver fritidskläder.

   • Det tredje handlar om att vara extra skärpt och noggrann: Använder färgen för att avgöra hur noggrant jag behöver leta när jag närmar mig. Hittar jag inte en lätt färg är jag troligtvis på fel ställe, hittar jag inte en svår färg behöver jag bara leta noggrannare.

   • Det fjärde är att kunna anpassa efter sällskap, exempelvis av barn, äldre eller personer med rörelsenedsättning: Bra med lättare när man vill ta med barnen ut och leta. Sparar de svåraste tills jag kan gå själv eller med en vän. Ett annat citat lyder: Anpassar vilka jag planerar att ta om jag bjuder med någon annan utefter dess möjligheter/erfarenheter eller vilken ambition jag har vid ett visst tillfälle.

Terräng och checkpointplaceringar

Hittaut lockar en otrolig mångfald av människor med olika erfarenhet och ambition. Hittaut har som mål att kunna erbjuda något för alla. Med en sådan ambition kommer vissa deltagare tycka att checkpoints är för lätta, andra att de är för svåra. Några kommer tycka att terrängen är för brant, blöt och snårig och andra att det är för lite utmaning. Med en mix av bebyggda områden och skog samt checkpoints i fyra svårighetsnivåer hoppas vi kunna erbjuda en friskvårdsaktivitet som är intressant och rolig för så många som möjligt.

       "Mycket bra att det finns olika grader av svårigheter och tillgängligheter så att det kan bli utmaning för så många samtidigt."

Johanna Ljungåker
Fotograf Johanna Ljungåker

Tillgänglighet

För att nå ut till ännu fler målgrupper kommer vi under nästa år göra en satsning på tillgänglighet inom Hittaut. Arbetet kommer fokusera på att göra små förändringar för att inkludera personer med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och synnedsättning. Till vår hjälp har vi Helena Hehlke, projektledare Paraidrott på Svenska Orienteringsförbundet. Citaten kommer från deltagarenkäten.

       "Jag har många gånger tänkt att om flera av kontrollerna bara placerats lite annorlunda skulle de kunnat vara tillgängliga för rullstolar och rullatorer."

       ”Informationen om vilka checkpoints som är tillgänglighetsanpassade eller ej är av värde i valet mellan barnvagn och sele.”

Natur, motion, upptäckarglädje och utmaning

I fallande ordning anser deltagarna att det bästa med Hittaut är: 

   • att komma ut i naturen.

   • att upptäcka nya platser.

   • att få motion.

   • utmaningen i att leta checkpoints.

   • att kunna delta på mina egna villkor.

       ”Jag brukar inte vara så mycket ute i naturen, men tack vare Hittaut har jag gjort det och mått så bra av det. Dessutom har jag lärt känna min stad på ett sätt jag inte skulle gjort annars. Och nu kan jag läsa en karta! Varmt tack!!”

På frågan hur kom du i kontakt med Hittaut har respondenten kunnat välja flera alternativ. Hälften har deltagit tidigare år, en tredjedel fick kännedom om Hittaut tack vare att kartan kom i brevlådan, var femte blev tipsad av en vän, släkting eller kollega. Även lokalmedia spelar in i att sprida ordet om Hittaut.

95% har deltagit i Hittaut på sin hemort. Respondenten har kunnat ge flera svar. 15% har rest till andra platser med det primära målet att Hittaut medan 11% har passat på när de av andra skäl befunnit sig på en ort där Hittaut finns. Vi kan se att Hittaut-turismen ökat mot ifjol. För kommuner är Hittaut ett perfekt sätt att visa upp smultronställen för de egna invånarna och för tillresta.

Motionsvanor

2 av 3 uppger att de motionerar mycket mer eller lite mer tack vare Hittaut. Den genomsnittlige Hittautdeltagaren har varit ute 9 gånger, 1,5 timme per gång. Det blir 13,5 timmar per person. Om det är representativt för resten av deltagarna bidrar Hittaut med 1,5 miljoner timmar friskvård.

På frågan hur brukar du hitta ut uppger en stark majoritet att de promenerar. Många tar bil eller kollektivtrafik till en lämplig startplats och andra cyklar. Andra sätt att hitta ut på är med rullstol, rullator, häst, kajak, longboard, enhjuling, mountainbike, inlines, sparkcykel, moped, motorcykel, rullskidor eller i sällskap av hunden.

Karta och registrering av checkpoints

Val av karta och chp-registrering

För att navigera mellan checkpoints finns både karta på papper och i digitalt format i Hittauts app och på Hittauts hemsida. Var fjärde använder papperskartan och appen parallellt. 37% använder primärt kartan i appen. 30% använder främst papperskartan.

84% registrerar checkpoints i appen, 15 % på orientering.se/hittaut.

Demografi

Demografi deltagarenkät 2020, 2021 v2.PNG

Något fler kvinnor (57%) än män (42%) deltar i Hittaut - samma fördelning mellan könen som förra året. Deltagare upp till 50 år utgjorde en större andel ifjol än i år. Årets Hittaut har en större andel äldre deltagare. Denna förändring ser vi från 60 års ålder och uppåt.

       "Jag är +75 och tycker det är härligt att möta mängder av människor i min ålder som är ute i terrängen för att söka checkpoints. Detta är friskvård för oss äldre när det är som bäst. Vi tar det i vårt tempo och fikar på någon naturskön plats."

10,5% är aktiv i en orienteringsklubb. Drygt 100 000 deltagare är det inte. 1 156 är intresserade av att gå med i en orienteringsklubb för att träna och eventuellt tävla. 2 561 har inte testat andra former av orientering men skulle vilja. 

Statistik över tid

Statistik över tid v3

Om vi zoomar ut en aning och tittar på statistik över tid ser vi att Hittaut haft en kraftig tillväxt de senaste åren. Det gäller både antal projekt, antal deltagare och antal registrerade checkpoints.

Den gröna linjen visar registrerade checkpoints per person i snitt. Det är en siffra som visar på ett stort engagemang bland Hittauts deltagare. Spridningen är såklart stor: några tar ett fåtal medan andra tar mängder checkpoints. 100 personer har besökt mer än 1250 checkpoints var. En person har tagit så mycket som 6000 checkpoints. Att snittet i år ligger på 48 checkpoints per person är ett fint kvitto på att många deltagare tycker mycket om denna friskvårdsaktivitet. 98,6% skulle rekommendera Hittaut för vänner och bekanta.

Tack till alla som svarade på enkäten och till alla som deltagit i årets Hittaut. Hoppas att vi ses nästa år igen!