Nyheter

Länge leve allemansrätten

hittaut_ovanaker hittaut_ovanaker
Foto: Hittaut Ovanåker, Andreas Davidsson
I Sverige är vi lyckligt lottade som har allemansrätten. Den ger oss rätt att bland annat promenera, springa, klättra, paddla, cykla och tälta i naturen utan att be markägaren om lov. Detta förutsatt att vi inte stör eller förstör.

Tack vare allemansrätten har alla möjlighet att vistas i naturen utan att först fråga markägaren. Fri tillgång till natur är en viktig förutsättning för att alla ska kunna utöva friluftsliv. Det är lätt att ta för givet men tänk vad fantastiskt det är att det är gratis att vistas i naturen, besöka friluftsområden och parker! Att vistas i naturen har positiva effekter på både kropp och knopp visar forskningen. Därför är allemansrätten otroligt viktig för svensk folkhälsa. Det är dock inte alla som kommer ut i naturen och svensk folkhälso- och friluftslivspolitik är därför inriktad på att skapa förutsättningar för friluftsliv för alla, med särskilt fokus på att nå de grupper som inte är i naturen så mycket eller som löper stor risk för ohälsa. Samhällsplanering är viktig för att sänka trösklar till det vardagsnära friluftslivet. Friluftsliv behöver inte betyda hög puls utan kan även vara en lugn stund som bidrar till avkoppling och återhämtning.


Hittauts arbete med att göra naturen tillgänglig för fler

Vi vill att så många som möjligt ska kunna delta i Hittaut och få naturupplevelser, motion och hjärngympa. Därför arbetar vi med att finna anpassningar som gör att orientering och Hittaut passar fler. I Hittaut Kristianstad finns exempelvis 2022 ett kartområde anpassat för personer med rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Där finns checkpoints ute till den 6 november.

Se filmen Hittaut blir tillgängligt för fler
Läs mer om initiativet i Furuboda


Friluftslivet i förändring

Tidigare vistades vi i naturen främst för själva upplevelsen. På senare år har själva aktiviteten fått en central roll och naturmiljön agerar kuliss. I och med att befolkningen vuxit och allt fler människor fått mer fritid och därmed större möjlighet att vistas i naturen har trycket på naturen ökat. Särskilt i tätortsnära skogar runt städer och samhällen kan det bli stor påverkan på skog och mark. För det mesta kan friluftsliv samsas på samma mark som det bedrivs skogs- och jordbruk, trots viss påverkan. Anpassa din aktivitet efter rådande förhållanden så att du orsakar så lite skador som möjligt så visar du hänsyn för markägare och värnar om en fungerande allemansrätt även i framtiden. Vi har även ett ansvar att visa hänsyn till djuren, naturen och andra människor och se till att vi varken stör eller förstör.


Införandet av allemansrättens dag

Svenskt Friluftsliv och Generation Pep har instiftat allemansrättens dag den 20 september och allemansrättveckan vecka 38. Syftet är att belysa värdet av allemansrätten och den fria tillgång alla i Sverige har till natur och friluftsliv. Dagen, som är tänkt att bli återkommande varje år, ska även bidra till att fler lär sig om allemansrättens möjligheter och skyldigheter.


Testa dina kunskaper i Hittauts quiz

Har du koll på vad som gäller när du är ute i naturen? Testa Hittauts quiz! Det handlar om situationer man kan hamna i när man hittar ut. Quizet finns på Hittauts hemsida och i Androidappen efter att du  uppdaterat den till den senaste versionen. I iOS-appen kommer quizet inom kort.

Quiz dator


Ta vägen runt odlad mark 

Att vistas på gärden och ängar går bra så länge marken inte är odlad. Odlad mark är markerad med gul färg med svarta prickar på orienteringskartan. Var uppmärksam när du korsar ett hygge så att det inte är planterat med små trädplantor som du trampar ner. Är du osäker? Gå runt så att du inte skadar sådden, grödorna eller plantorna!

Se filmen Hittaut vid odlingsmark


Packa fikakorgen

Packa med dig matsäck till din utflykt. Genom att fylla på med energi och dryck orkar du mer och kan vara ute längre. Sittunderlag och en extra tröja kan vara skönt under fikarasten. Varm dryck i termos är trevligt så här på hösten. Kom ihåg att inte lämna något skräp efter dig. Gör en god gärning för naturen och plocka upp skräp om du skulle hitta något.

Se filmen Hittaut med fika


I sällskap av fyrfota vänner

Ta gärna med hunden på Hittautäventyr men tänk på att ha extra uppsyn på ditt djur mellan 1 mars och 20 augusti. Det är för att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. Det gäller i stort sett all naturmark, inklusive större parker. Även andra tider på året är det viktigt att hunden inte springer iväg efter vilda eller tama djur. Om det pågår jakt är det också viktigt att hålla uppsikt över hunden så att den inte stör jakten. 

Se filmen Hittaut med husdjur


Parkering

Parkera i största möjliga mån på anvisad plats. I de fall det inte finns ordnad parkering kan det vara lurigt att finna ett lämpligt ställe att ställa bilen. Det centrala är att inte blockera vägen för utryckningsfordon och andra. Vill du parkera i vägkanten får inte marken skadas eller markägaren hindras. En lösning är att åka kollektivtrafik eller ta cykeln i de fall det går, eller att samåka så att bilträngseln minskar.

Hittaut och hitta parkering


Respektera hemfridszonen 

Håll alltid avstånd till boningshus - där har de som bor rätt att vistas ostört. Det finns ingen angivet avstånd för hur nära du kan passera eller vara, utan det beror på aktiviteten. Att inte störa är grundregeln. Ta alltid vägen runt tomtmark, även om det inte verkar vara någon hemma. 

Hittaut bland hus och trädgårdar


Hur hyllar du allemansrätten? 

Dela med dig dina upplevelser i naturen. Vilka aktiviteter gör allemansrätten möjlig för dig? 

Tagga dina bilder med: #allemansrättensdag #allemansrättsveckan #orientering #hittaut
@svensktfriluftsliv @gen.pep @svenskorientering


hittaut_ovanåker

Foto: Hittaut Ovanåker, Andreas Davidsson