Nyheter

Hittaut blir tillgängligt för fler

Furuboda deltagare vid checkpoint Furuboda deltagare vid checkpoint
I Hittaut Kristianstad finns i år ett specialområde anpassat för personer med rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Initiativet är en del i arbetet med att finna anpassningar som gör att orientering och Hittaut passar fler.

Furuboda är ett skogsområde med sanddyner och knotiga tallar som sträcker sig ned till havet på Skånes östkust. Området har använts i Hittaut några gånger tidigare och i år har det fått en särskild betydelse. I dialog med föreningen Furuboda har checkpointplaceringar valts ut och kartan anpassats för att orienteringen ska passa för personer med rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Se filmen från Furuboda här.

Området har ett relativt stort antal checkpoints som dessutom sitter ganska tätt. Merparten har grön svårighetsnivå varav de flesta går att nå med rullstol, rullator, barnvagn eller liknande. Det betyder att hänsyn tagits till underlaget men även till kuperingen. Backar finns, men även vägval som är mindre kuperade.

När det kommer till kartan finns, utöver den vanliga Hittautkartan i appen och på hemsidan, två varianter:

  • En förenklad översiktskarta som kompletterats med foton på checkpointplatserna:
Furuboda översiktskarta
  • En orienteringskarta där kartbilden förenklats. Till exempel har höjdkurvor tagits bort för att göra kartan mer lättläst:

Furuboda anpassad karta

I början av maj arrangerade Hittaut Kristianstad och Svenska Orienteringsförbundet en friluftsdag i området med 60 deltagare från Furuboda folkhögskola för att testa anpassningarna.

Flera deltagare började med översiktskartan för att sedan testa den anpassade Hittautkartan. Några laddade även ner appen och provade den digitala kartan.

   – Översiktskartan gav en bra grund och förståelse för uppgiften att med kartans hjälp hitta fram till angivna platser, säger Linnea Börjars på Svenska Orienteringsförbundet. Fotografierna blev som en checkpointbeskrivning, ett bevis på att man kommit till rätt plats.

Anpassningarna föll väl ut. En av deltagarna berättade efteråt att ”det var lite svårt men samtidigt roligt. Man lär ju sig någonting nytt!” En annan sa att ”det var skönt att vara ute och få lite utmaning och tänka till lite.” Och orienteringen gav mersmak bland många: ”Jag vill hitta ut igen; själv och med familjen.”

Furuboda nöjda deltagare

I de fall en checkpoint var placerad i sanden utanför den asfalterade gångvägen och därmed inte var tillgänglig för alla, hjälptes deltagarna åt. Flera sa att ”det var roligt att få samarbeta med mina kurskompisar”.

OK Pan-Kristianstad är den orienteringsklubb som arrangerar Hittaut i Kristianstad och dess omnejd.

   – Det är jättekul att som förening vara med i utvecklingen och bidra till att fler upptäcker orienteringen och att det passar fler, säger Johan Modig som projektleder Hittaut. Hittaut är redan rätt så tillgängligt för väldigt många men här har vi gjort vissa saker som gör orienteringen ännu lättare att tillgodogöra sig, säger Kristianstads Hittautarrangör Johan Modig.

Har du någon i din närhet som skulle uppskatta att testa Hittaut på någon av dessa förenklade kartor? Hoppas att ni då tar chansen och gör ett besök i Furuboda! Områdets checkpoints sitter ute ända till 6 november.

På Hittaut Kristianstads hemsida finns dessa kartor i PDF-format att ladda ner och själv skriva ut

Hör gärna av dig med tankar och reflektioner om funktionsnedsättning och Hittaut. Maila: hittaut@orientering.se