Nyheter

Vad kan du om allemansrätten?

allemansrätten allemansrätten
Det är tack vare allemansrätten som vi har möjlighet att vistas på annans mark och leta efter checkpoints. Allemansrätten omfattas av både rättigheter och skyldigheter. Det är därför viktigt att du som utövare av hittaut har god kunskap om allemansrätten.

Vet du vad som gäller när du har naturen som arena? Läs mer om allemansrättens code conduct

Vi behöver alla respektera den allemansrätt vi har idag för att kunna ha kvar vår unika möjlighet att använda naturen även i framtiden. 


Testa dina kunskaper om allemansrätten i något av dessa quiz:

12 frågor om allemansrätten

Fem snabba om allemansrätten

10 frågors quiz