Nyheter

Skolutmaningen - en spännande och motiverande aktivitet för dig

Skolutmaning Skolutmaning
Skolutmaningen aktiverar fler skolungdomar.
Hittaut är den optimala skolaktiviteten! Be din skola anta skolutmaningen för att få daglig fysisk aktivitet samtidigt som du upptäcker din omgivning på ett spännande och roligt sätt. När en skola antar skolutmaningen kan skolan jämföra sig klasser mellan eller se vem som hittar mest checkpoints mellan de olika skolorna i orten.


SKOLUTMANINGEN ÄR EN ROLIG AKTIVITET FÖR HELA KLASSEN!

Fysisk aktivitet ska tas på allvar.
Daglig motion är både bra för dig idag men även resten av ditt liv. Lika så är det för kommunen du bor i. Att ha en frisk befolkning där folk upplever sin omgivning tror vi berikar invånarna och attraherar orten i sig.
.
Stillasittandet ökar allt i svensk befolkning och kommer längre ner i åldrarna. Stillasittande leder till sämre hälsa idag och kommer att påverka vårt liv när vi blir äldre. Det är därför viktigt att få in mer fysisk aktivitet i skolan och på fritiden. Att förbättra hälsan genom rörelse och aktivitet leder till hälsovinster både för den nuvarande och långsiktiga hälsan. Forskning visat att det finns ett positiva samband mellan fysisk aktivitet och skolprestation. 


Några av de hälsovinster daglig rörelse ger:

 • Ökar inlärningsförmågan
 • Ökar välbefinnandet och självförtroendet
 • Koncentrationsförmåga förbättras
 • Det ger en ökad muskelstyrka
 • Bättre kondition
 • Mindre risk för skador

Glada barnSkolutmaningen...

 • ... är en hälsosatsning för både elever och lärare.
 • ...ger deltagarna fysisk aktivitet samtidigt som de upptäcker nya platser runt om i kommunen.
 • ...är flexibel, alla kan delta. Du kan gå, springa eller cykla, du kan göra det när en vill och du kan göra det själv eller tillsammans med andra. 
 • ...kan användas inom olika skolämnen och på fritiden
 • ...är en enkel administration för skolan och deltagarna. Du är både med själva i hittaut samtidigt som du deltar i skolutmaningen.
 • ...ger dig statistik och topplistor för att följa din och ditt lags utveckling
 • ...är gratis.


  En undersökning visar att 60% av deltagarna ökat sin fysiska aktivitet tack vare hittaut. Det betyder att fler elever blir mer fysiskt aktiva.


Kontakta arrangören på orten 
Vill du att en skola på din ort ska anta skolutmaningen kontakta den lokala arrangören (orienteringsföreningen) på orten! Mejladress till dem hittar du på deras ortsida under Kontakt.

Ha en fin och skön helg! 


Källaförteckning:

http://folkhalsoguiden.se/nyheter/forskola-och-skola-viktiga-for-barns-och-ungas-fysiska-aktivitet/

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/motionsidrott/idrott_viktigt_for_barn.pdf

http://www.rf.se/Motionsidrott/