Nyheter

”Perfekta dejten med frun”

Helena Sydvart Helena Sydvart
Fotograf Helena Sydvart
Att komma ut i naturen, upptäcka nya platser och få motion – det är vad ni deltagare uppskattar mest med Hittaut. Precis vad syftet är med denna friskvårdsaktivitet! Här summeras Hittautsäsongen 2022 genom vår deltagarenkät.

Varje höst genomför vi en enkätundersökning bland er som deltagit i årets Hittaut och godkänt utskick från arrangören. Svarsfrekvensen 2022 var 16 % då 12 000 personer svarade. Hälften var 60 år eller äldre vilket är bra att ha med sig när man går genom svaren. Något fler kvinnor än män svarade. 1 % har angett ickebinär, annat alternativ, osäker eller vill inte svara.

Motivation

Årets fördjupningstema i enkäten var motivation. På frågan ”vad skulle motivera dig att hitta ut ännu mer?” svarade tre av fem: fler checkpoints vid unika platser, såsom sevärdheter, kulturhistoriska platser, utsiktsplatser. Bland respondenter yngre än 40 år var andra svarsalternativ mer frekventa: medaljer för olika prestationer, inspelning av GPS-spår så att man i efterhand kan se hur man rört sig, möjlighet att skapa grupper och tävla mot utvalda vänner samt mer statistik över min egen utveckling.

       ”Ju mer data och statistik desto roligare! Älskar att jämföra och jobba mot uppsatta mål. Det är kul att samla medaljer, digitala liksom fysiska. Tycker denna metod funkar bra som pepp i andra typer av appar.”

       "Det hade varit ännu roligare att kunna lägga till vänner, kollegor och familj så man kunde se deras framgång (och så klart tävla mot dom).”

       ”När det gäller topplistan kan jag tycka att alla som har samma poäng borde dela placering. I alla fall om syftet är att öka folkhälsa.”

Det fanns också röster som uppmanar till att inte komma för långt från kärnan orientering:

       ”Jag tycker det är bra som det är. Gör inte detta till ett jippo i ängslighet över att inte vara tillräckligt bra.”

Kommande års utvecklingsarbete kommer fokusera på drivkrafter och funktioner som ökar motivationen att hitta ut. Bland fritextsvaren fann vi flera personer som inte behöver mer motivation utan önskar mer tid till Hittaut. Just det kommer vi inte kunna lösa.

Andra drivkrafter att hitta ut

Att komma ut i naturen är det som flest uppger som det bästa med Hittaut. Att upptäcka nya platser och att få motion är annat som värderas högt bland deltagarna. Utmaningen i att leta checkpoints samt att kunna delta på sina egna villkor uppskattas också av många, särskilt bland personer som uppger att de använder rullstol, rullator eller liknande hjälpmedel.

       ”Det bästa med Hittaut är att ha ett mål med promenaden/utflykten som gör att jag/vi tar oss längre och längre för att vi blir peppade att hitta fler.”

En annan motiverande faktor för att fortsätta med Hittaut är insikten att övning ger färdighet:

       ”Att jag förstår att jag är bättre på idrott och orientering än vad jag tror. Jag blir bättre varje gång.”

Kännedom

På frågan hur kom du i kontakt med Hittaut har respondenten kunnat välja flera alternativ. Två av tre har deltagit tidigare år, en fjärdedel fick kännedom om Hittaut tack vare att kartan kom i brevlådan, var femte blev tipsad av en vän, släkting eller kollega. 

       ”Har vetat om aktiviteten i flera år men inte deltagit. I år hängde jag med en vän och sedan blev jag fast!”

Så mycket som 98,6 % av respondenterna skulle rekommendera Hittaut för vänner och bekanta. 

       ”Stort tack för en jättetrevlig motionsform. Det passar de flesta och jag har rekommenderat det till flera av mina vänner som också har blivit "Hittautfrälsta".”

Caroline Ytterström

Fotograf Caroline Ytterström

Promenad och cykling vanligast

På frågan hur brukar du hitta ut har respondenten kunnat välja flera alternativ. Fyra av fem uppger att de promenerar. Hälften cyklar. Många tar bil eller kollektivtrafik till en lämplig startplats om kartområdet ligger långt hemifrån och vissa kombinerar resan med andra ärenden. Andra sätt att hitta ut på är med båt, rullstol, rullator, häst, elsparkcykel, moped, rullskridskor, rullskidor och i sällskap av hunden.

       ”Går till de kontroller som finns inom ramen för 9 km, tar buss eller bil till områden längre bort och går sedan runt.”

På egen hand och med sällskap

Hittaut kan vara en social aktivitet men blir inte sämre att göra på egen hand. Två av tre hittar ut på egen hand, hälften med partner. Var femte har sällskap av en kompis, barn eller barnbarn. Respondenten har kunnat välja flera alternativ.

       ”Enda gången sonen kan vara utan telefon.”

Karta och registrering av checkpoints

För att navigera mellan checkpoints finns både karta på papper och i digitalt format i Hittauts app och på Hittauts hemsida. Var femte använder papperskartan och appen parallellt. Bland deltagare upp till 70 år är appen den mest använda kartan. Bland 70-åringar och äldre används papperskartan mest. 86 % registrerar checkpoints i appen, 13 % på orientering.se/hittaut. Andelen deltagare som registrerar checkpoints på hemsidan blir större högre upp i åldrarna.

Vilken karta använder du

Figur 1: Kartanvändning i procent i olika åldersgrupper.

Hur registrerar du checkpoints.png

Figur 2: Typ av checkpointregistrering i procent i olika åldersgrupper.

Motionsvanor

48 % av deltagarna som svarat på enkäten har varit ute mer än 10 gånger för att leta checkpoints. 54 % uppger att de har varit ute över 1,5 timme per gång.

Två av tre uppger att de motionerar mycket mer eller lite mer tack vare Hittaut. Flera har kommenterat att de motionerar lika mycket som tidigare men ersätter annan träning med Hittaut under pågående säsong.

       ”För mig som har post-covid och inte längre orkar springa som motionsform eller träna på gym, så har Hittaut blivit andningshålet och motivationen som håller humöret uppe. En livlina helt enkelt.”

På frågan har du testat några andra former av orientering utöver Hittaut har man kunnat ange flera alternativ. En av fem har testat Naturpasset. En av fem har orienterat på skolidrotten. 13 % har deltagit på orienteringstävling och 11 % på en Motionsorientering. 15 % (1 800 personer) har inte testat andra former av orientering men skulle vilja. På det totala deltagarantalet skulle det motsvara 15 000 personer. Var tredje person är nöjd med att bara Hittaut.

       "Vill gärna orientera, men det passar inte så bra för mig att vara med i en klubb med fasta träningstider."

En av tio är medlem i en orienteringsklubb. En av tio är intresserad av att gå med i en orienteringsklubb för att träna och eventuellt tävla. 

Stefan Jutterdal

Fotograf Stefan Jutterdal