Nyheter

På besök i naturen

Hänsyn till markägare och djur Hänsyn till markägare och djur
Nu när vi är många hittautare som rör oss i skog och mark är det viktigt att vi visar hänsyn till markägare och djur så att vi är välkomna tillbaka även i framtiden.

Allemansrätten ger oss möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt vistas i vår vackra natur. Med sunt förnuft kommer vi långt, men det kan ändå vara bra att påminna sig om några specifika saker så att djur såväl som markägare inte får en negativ upplevelse av att vi vistas i deras marker.

 

Odlad mark

Åkermark som är sådd är förbjuden att beträda. Ta vägen runt. Karttecknet för odlad mark är gult med svarta prickar. Om kartan bara visar ängsmark, helgult på kartan, men du ser att marken är uppodlad ska du självklart också runda fältet. Var även observant på om hygget du ska passera är planterat med små plantor och välj vägen runt.

 

Tomtmark

Var uppmärksam på att du inte genar över eller kommer in på någons tomt när du letar checkpoints i närheten av bostadshus. Kartans olivgröna färg används för att markera tomtmark och den är alltså förbjuden att beträda.

 

Djur

Visa särskild hänsyn när du passerar beteshagar så att du inte skrämmer djuren och se till att stänga grinden efter dig. När det gäller de vilda djuren i skogen är dessa veckor under våren en viktig och känslig tid. Fåglar häckar, rådjurskid och älgkalvar föds. Tack vare att de flesta skogsområden som används i hittaut är friluftsområden är djuren vana vid att människor rör sig där, men ta det gärna lite lugnt om du stöter på djur så att de inte blir uppstressade.

 

Trafik

Var observant på om det på mindre bilvägar är förbud mot fordonstrafik, tex om de är privata. På många hittautkartor är parkeringsplatser märkta med ett ”P”. Kolla så att du inte blockerar någon bom eller väg ifall en skogsmaskin eller ett utryckningsfordon skulle behöva passera, särskilt i tider av gräsbrandrisk. Överväg gärna cykeln istället för bilen, om det är för långt att gå eller springa till vissa checkpoints. Friskvården i fokus!

 

Tack för visad hänsyn. Fortsatt lycka till med hittaut!

 Läs gärna mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.

 Lär dig mer om karttecken här.