Nyheter

Kronprinsessparet tar checkpoints på Allemansrättens dag

Kronprisessan Victoria och Prins Daniel Kronprisessan Victoria och Prins Daniel
Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel tar checkpoints i Uppsala.
Idag, den 20 september, firar Sverige Allemansrättens dag för andra året. Allemansrätten ger oss rätt att röra oss fritt i naturen utan att fråga markägaren, så länge vi inte stör djur och andra människor eller förstör naturen. Det är värt att fira tycker både Hittaut och kronprinsessparet som letar checkpoints i Uppsala idag.

Det är tack vare allemansrätten som Hittaut kan arrangeras i skog och mark från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Allemansrätten är en del av det svenska kulturarvet och har sin grund i traditionen att vistas i naturen. Norge, Finland och Island har liknande rättigheter men den vi har i Sverige är unik i sitt slag. 1994 skrevs den in i regeringsformen och den finns även inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar. 2018 beslutade regeringen att införa en årlig temadag för allemansrätten som infaller den 20 september, alltså idag!

Allemansrätten ger alla i Sverige fri tillgång till natur och skapar därmed möjligheter att utöva friluftsliv. Det är något att värna om och hylla! Kronprinsessan Victoria och prins Daniel uppmärksammar allemansrätten genom att bland annat leta checkpoints i Uppsala idag. Hur firar du? Dela med dig dina upplevelser i naturen. Vilka aktiviteter gör allemansrätten möjlig för dig? Tagga dina bilder med: #allemansrättensdag #orientering #hittaut @svenskorientering @svensktfriluftsliv @gen.pep

Vad kan du om allemansrätten? Testa Hittauts quiz som är laddat med fler frågor. Quizet finns på Hittauts hemsida och i appen.

Vi hoppas att många vill vara med och fira Allemansrättens dag genom att ge sig ut och njuta av naturen. Bege dig ut själv, ta med dig familj, vänner eller kollegor på ett walk and talk-möte och upplev allemansrätten! Ta med fika, sittunderlag och lämpliga kläder. Kom ihåg att inte störa eller förstöra när du är ute i naturen. Njut av allemansrättens dag!

Se gärna Hittauts filmer om allemansrätten

Hittaut bland hus och trädgårdar

Hittaut med fika

Hittaut med husdjur

Hittaut och hitta parkering

Hittaut vid odlingsmark


Om allemansrättens dag

Svenskt Friluftsliv och Generation Pep arrangerar allemansrättens dag den 20 september. Syftet är att belysa värdet av allemansrätten och den fria tillgång alla i Sverige har till natur och därmed att utöva friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 28 ideella friluftsorganisationer i Sverige. Alla de 28 organisationerna har tillsammans 1,8 miljoner medlemmar, varav minst 300 000 är barn och ungdomar. Svenska Orientering som är en del av Svenskt Friluftsliv har 600 ideella föreningar som arrangerar många orienteringsaktiviteter, varav Hittaut är en.

Allemansrättens möjligheter

Det är lätt att ta för givet men tänk vad fantastiskt det är att det är gratis att vistas i naturen, besöka friluftsområden och parker! Att vistas i naturen har positiva effekter på både kropp och knopp visar forskningen. Därför är allemansrätten otroligt viktig för svensk folkhälsa. Det är dock inte alla som kommer ut i naturen och svensk folkhälso- och friluftslivspolitik är därför inriktad på att skapa förutsättningar för friluftsliv för alla, med särskilt fokus på att nå de grupper som inte är i naturen så mycket eller som löper stor risk för ohälsa. Samhällsplanering är viktig för att sänka trösklar till det vardagsnära friluftslivet. Friluftsliv behöver inte betyda hög puls utan kan även vara en lugn stund som bidrar till avkoppling och återhämtning.

Friluftslivet i förändring

Tidigare vistades vi i naturen främst för själva upplevelsen. På senare år har själva aktiviteten fått en central roll och naturmiljön agerar kuliss. I och med att befolkningen vuxit och allt fler människor fått mer fritid och därmed större möjlighet att vistas i naturen har trycket på naturen ökat. Särskilt i tätortsnära skogar runt städer och samhällen kan det bli stor påverkan på skog och mark. För det mesta kan friluftsliv samsas på samma mark som det bedrivs skogs- och jordbruk, trots viss påverkan. Anpassa din aktivitet efter rådande förhållanden så att du orsakar så lite skador som möjligt så visar du hänsyn för markägare och värnar om en fungerande allemansrätt även i framtiden. Vi har även ett ansvar att visa hänsyn till djuren, naturen och andra människor och se till att vi varken stör eller förstör.