Nyheter

hittaut-skola i sex olika delar

del 1 del 1
hittautskola
Lär dig mer om hittaut, hur det fungerar och orienteringens grunder, vi kommer att ha en hittaut-skola i sex delar.

Häng med på vår skola antingen på instagram, fb-sidan eller här på hemsidan

Del 1: Vad är hittaut?
Del 2: Skapa användarkonto & registrera checkpoints
Del 3:  Karta vs App
Del 4: Vad betyder kartans färger och symboler?
Del 5: Kartskalor, hur fungerar det?
Del 6: Checkpointsbeskrivning & checkpointstolpen


alla delar


Del 1 - Vad är hittaut? 

hittaut är enklare form av orientering: Man letar "checkpoints" i naturen med hjälp av karta. Kan liknas vid geocaching. Det finns checkpoints utspridda över hela staden och närliggande skogsområden. Checkpointsen har olika svårighetsgrad och du ska hitta dem med hjälp av en karta. När du hittat en checkpoint finns en kod som du sedan kan registrera online för att se din utveckling och för att vara med och tävla om fina priser.

Hittaut kan du göra när du vill och hur du vill! Gå eller spring - själv eller med vänner. Till några checkpoints tar du dig även med cykel, barnvagn eller rullstol. För alla, när du vill!

En gratis friskvårdsaktivitet som finns på 35 orter i Sverige. Det du behöver göra först är att registrera dig som en användare på vår hemsida: https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/ eller direkt via Registrera konto.

Mer om det i del 2. 

Vi vill tacka hittaut Kristianstad för bra inspiration och underlag av material. 


del 2

Del 2 - Skapa användarkonto & registrera checkpoints

För att kunna registrera de checkpoints du besöker behöver du först skapa ett användarkonto via hemsidan (https://www.orientering.se/user/register) eller i hittautappen. Detta kan du göra närsomhelst. 

Du fyller i din mailadress, väljer ett lösenord och trycker sedan på ”Registrera”, du får sedan ett bekräftelsemail med en länk som du klickar på, därefter är det bara att logga in och börja leta checkpoints..

Under mina inställningar, väljer du vilken ort du vill vara ansluten till (går att ändra beroende på var du hittar dina checkpoints), är valfritt om du vill fylla i din adress och ett alias som syns i topplistor och här ändrar du även ditt lösenord.

Om ditt företag eller skola är med i friskvårdsutmaningen/ skolutmaningen kopplar du dig till företaget/skolan när du skapar kontot (går att ändra i efterhand), förutsatt att företaget/skolan är anmält till utmaningen. Om inte, säg till chefen eller klassläraren!

När du ska registrera checkpoints gör du det antingen med appen eller på hemsidan. I appen klickar du direkt på kartan, på en checkpointmarkör och skriver in koden eller via menyn "Registrera checkpoint". På hemsidan loggar du in på ditt konto och registrerar via "Min sida" eller "Registrera checkpoints" i menyn.När du registrerar en checkpoint blir detta till en lott. D.v.s. ju fler checkpoints du registrerar, desto större vinstchans i er orts vinstdragningar!

I del 3 går vi igenom kartan och appen lite mer.


del 3

Del 3 - Karta eller app? 

hittaut finns både som papperskarta och app.

På papperskartan finns allt och lite till; kartor över de områden där du kan leta checkpoints, en checkpointsbeskrivning, instruktioner, förklaring till kartans färger och symboler, samt lite smått och gott att läsa en regnig dag. Ta med kartan ut och fota koden på checkpointsen alt. skriv ner den tills du kommer hem.


Appen är lite mer avskalad men har det viktigaste - kartorna! Orienteringskartorna ligger ovanpå en 'vägkarta', vilket gör det enklare för dig att hitta till områden med checkpoints. Dessutom kan du använda gpsen för att se precis var du är på kartan när du letar checkpoints. Smart, eller hur? I appen kan du även byta ort, så att du kan leta checkpoints även på semestern, se din statistik och registrera de checkpoints du besöker direkt när du är ute!

hittautappen kan du ladda ned på Google Play eller App Store.


Hemsidan finns tillgänglig om du valt att använda kartan och vill registrera när du kommer hem, men den är även mobilanpassad och fungerar lika bra som appen när du är ute i naturen. 

I del 4 går vi igenom lite mer om orienteringens grunder med kartan och karttecken.del 4

Del 4 - Vad betyder kartans färger och symboler? 

Orienteringskartan är detaljrik och ser lite annorlunda ut jämfört med t.ex. väg- och fjällkartor. För att lättare hitta fram till de checkpoints vi placerar ut, kommer här en snabbgenomgång av kartan!

Tänk dig att du sitter på flyget och kollar ut - du ser ett lapptäcke av skogar, åkrar, och en och en annan sjö, men också vägar och samhällen. Du ser det också som förminskat. Precis så här fungerar kartan: en förminskad bild av verkligheten, sedd ovanifrån.

⚪: Öppen skog, som är lätt att ta sig fram i, markeras med vitt.
🌳: När skogen blir tätare och svårare att ta sig fram i, markeras detta med olika nyanser av grönt. Ju tätare, desto grönare.
🏡 Privat mark (tomtmark) markeras med olivgrön. Förbjudet att gå in på!
🌕: Öppen mark markeras på kartan med olika nyanser av gult. Ju mer gult, desto mer öppet. Gå inte på åkrar med växande gröda!
🔵: Blått markerar sjöar, bäckar och sankmarker. Ju mer blått, desto blötare. Sankmarker med en svart linje runt sig bör du inte gå ut i!
⚫: Stenar och branter ritas med svart och även föremål som människan skapat, t.ex. stigar, smala vägar, hus, stenmurar, staket och kraftledningar. Skulpturer, lekplatser och andra människoframställda föremål markeras med ett svart kryss (x).

Vill du veta mer? Fråga oss, hittaut@orientering.se eller kolla in: https://www.orientering.se/sa-funkar-orientering/kartan/

Ett tips är att använda sig av en kompass när man är ute med en karta, då passar man in kartan mot norr så den stämmer överens med verkligheten och utifrån det kan man navigera sig fram.

I del 5 tar vi oss igenom kartskalor. 

https://www.orientering.se/hitta-orientering/Imorgon är sista delen, i den kommer vi kolla mer på checkpointsbeskrivningen och stolpen.


del 5

Del 5 - Kartskalor, hur fungerar det? 

Nu kommer vi in på något som är bra att ha i bakhuvudet, men som du inte behöver grubbla alltför mycket över. En karta är en förminskad bild av verkligheten. Hur mycket förminskad står alltid på kartan. Om kartan är i skala 1:10 000, har kartbilden förminskats 10 000 gånger. Det betyder att 1 centimeter på kartan är 100 meter i verkligheten.


Du kommer genom hittaut att få bekanta dig med kartor i skalorna 1:10 000, 1:7 500 och 1:5 000. En centimeter på dessa kartor är alltså 100, 75 respektive 50 meter. Men lugn, allt detta står på kartan.Ni ser kanske att det står "Ekvidistans 2,5 meter eller 5 meter"? 

Läs gärna mer om det och hur kartan fungerar här: https://www.orientering.se/sa-funkar-orientering/kartan/


Och vill du hitta var det finns orientering nära dig: https://www.orientering.se/hitta-orientering/ 


del 5

Del 6 - Checkpointsbeskrivning & checkpointstolpen

När du är ute och letar checkpoints är det framförallt bra att veta hur en checkpointstolpe ser ut, stolpens exakta placering, och hur du kan ta dig fram till den. 

Med hittaut-kartan följer en checkpointsbeskrivning. På den finns varje checkpoints ordningsnummer (nr), placering i naturen (föremål), svårighetsgrad (anges med färg) och om den är hjulanpassad. 

Sista rutan är upp till dig att fylla i med rätt kod.Hjulanpassade checkpoints, som du kan ta dig fram med barnvagn, cykel eller rullstol till, anges med hjulsymbolen.

Svårighetsgraderna är:

Grön = lätt. Oftast hjulanpassade.

Blå = lätt/medel. Kan sitta längre in från stigen.

Röd = medelsvår. Sitter längre ut i naturen och klurigare att se med en gång.

Svart = svår. Våra klurigaste checkpoints som ligger längst ut i skogen.


Hur ser checkpointstolpen ut då? Det är en aluminiumstolpe med hittaut-dekal, ordningsnummer och kod.

Tack för att du hängt med i vår hittaut-skola, hoppas att du fått med dig något nyttigt.


LYCKA TILL och njut av din närmiljö!