Nyheter

Filtrering på tillgänglighetsanpassade checkpoints

Rullstol Rullstol
Sen länge finns tillgänglighetsanpassade checkpoints markerade på papperskartan. Nu finns även möjlighet att se vilka checkpoints som går att ta sig till med rullstol, cykel och barnvagn i den digitala kartan på hemsidan och i appen.

Vi arbetar för att Hittaut ska bli tillgängligt för fler. Ambitionen är att så många som möjligt ska kunna delta i Hittaut med olika slags hjälpmedel på varierande underlag och få en rolig och utmanande aktivitet.

Med medvetna justeringar kan vi öka tillgängligheten – anpassningar som även gynnar Hittautdeltagare i stort. En målgrupp som vi lägger extra fokus på just nu är personer med rörelsenedsättning. För att göra det enklare att finna vilka checkpoints som går att nå med ett rullande hjälpmedel har vi byggt en filtreringsfunktion i kartan på hemsidan och i appen.

Tillgänghetsanpassad checkpoint reglage

Intill reglagen för grön, blå, röd och svart svårighetsnivå finns nu även ett reglage med en rullstolssymbol. Slå på reglaget så visas endast checkpoints som är tillgänglighetsanpassade.

Vad betyder det att en checkpoint är tillgänglighetsanpassad?

I bedömningen av tillgängliga checkpoints har vi tagit hänsyn till följande:

  • Underlaget: man ska kunna ta sig till checkpointen på hårt underlag såsom asfalt, fasta stigar, hårt packade grusvägar, jämna gräsmattor.
  • Lutningen: det ska inte vara för brant uppför eller nedför till checkpointen. Ibland kan man behöva hitta ett längre vägval än kortaste vägen för att få en svagare lutning.
  • Hinder och smala passager: Framkomligheten ska inte begränsas av hinder såsom stenmurar, smala grindar, bäckar eller diken. Det ska finnas plats att vända med en rullstol i närheten av checkpointen.

Vägval

En rolig dimension till orientering är att det inte alltid är den rakaste vägen som är den bästa vägen mellan två checkpoints. Oftast finns flera vägval att ta ställning till. Fundera över vilket vägval som passar din förmåga och dina förutsättningar bäst, detta gäller oavsett om du är nybörjare eller erfaren, och om du tar dig fram på hjul eller till fots.

Hitta ut på dina villkor

Slutligen, tänk på att det alltid är du själv som behöver avgöra ifall det är möjligt att ta dig fram till en checkpoint eller ej, utifrån dina egna förutsättningar. Fundera över om den senaste tidens väder kan ha påverkat den väg du valt. Till exempel kan stigar bli leriga och gräsmattor vattensjuka efter kraftiga regn. Efter en storm kan det finnas nedfallna träd som blockerar vägen.

Bidra till utvecklingen

Kontakta din lokala arrangör ifall du upptäcker att en checkpoint som är tänkt att vara tillgänglig inte är det, så samlar vi på oss lärdomar till framtiden. Tillsammans bidrar vi till utvecklingen av Hittaut!

Hör gärna av dig med tankar och reflektioner om funktionsnedsättning och Hittaut. Maila till: hittaut@orientering.se